Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Andrzej Skrobacki
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 241

 1. Do zadań i kompetencji Członka Zarządu należy w szczególności:
  1. 1) wykonywanie zadań w zakresie określonym przez Starostę i niniejszy Regulamin;
  2. 2) podejmowanie czynności kierownika Starostwa w razie jednoczesnej nieobecności Starosty i Wicestarosty lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Starostę i Wicestarostę równocześnie, zgodnie z udzielonym upoważnieniem;
  3. 3) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  4. 4) koordynowanie i nadzorowanie działalności bezpośrednio podległych wydziałów i jednostki organizacyjnej Powiatu;
  5. 5) współpraca z naczelnikami wydziałów Starostwa oraz z kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych nie wymienionych w ust. 2 i 3, w zakresie spraw powierzonych do realizacji przez Starostę lub wynikających z jego poleceń;
  6. 6) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw określonych przez Starostę lub wynikających z jego poleceń;
  7. 7) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych;
  8. 8) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz nadzorowanie załatwienia tych spraw przez podległą jednostkę organizacyjną;
  9. 9) zdawanie systematycznych sprawozdań i informacji Staroście z realizacji zadań bieżących, wydanych rozstrzygnięć administracyjnych w jego imieniu w podziale na pozytywne i negatywne dla wnioskodawcy z ich uzasadnieniem;
  10. 10) niezwłoczne zgłaszanie Staroście wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości lub zjawisk społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, pracowniczych, awarii, katastrof czy konfliktów i innych zagrożeń dla Powiatu i Starostwa.
 2. Członkowi Zarządu merytorycznie podlega Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 3. Etatowy Członek Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9820
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Członek Zarządu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 12.11.2020 15:18:14
Data udostępnienia informacji: 12.11.2020 15:18:14
Data ostatniej aktualizacji: 08.05.2024 07:12:43
Rejestr zmian