Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1083/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie informacji za I kwartał 2023 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 1082/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Szymborskiej i Poznańskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1081/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1080/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 1079/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1078/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy oraz terminu i sposobu ich wnoszenia
Uchwała Nr 1077/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu
Uchwała Nr 1076/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1075/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1074/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Szkoła Policealna w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1073/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie oceny i nierekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2023 rok
Uchwała Nr 1072/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1071/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1070/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 kwietnia 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.
Uchwała Nr 1069/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1068/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.