Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wieża typu MONOBOT M-36 o wysokości całkowitej 37,3 m n.p.t. wraz z infrastrukturą zasilającą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/162 przy ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu"
Obwieszczenie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 15 lutego 2021 r.
o wydaniu postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.10.2020.JB z dnia 10 lutego 2021 r., dotyczącego wstrzymania z urzędu natychmiastowego wykonania decyzji Starosty Inowrocławskiego Nr 7/2020 z dnia 29 października 2020 r, znak: AB.6740.D.7.2020, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Walcerzewice, gmina Gniewkowo".
Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu bydła w ramach zabudowy zagrodowej w istniejącym gospodarstwie rolnym na terenie działki o numerze ewidencyjnym 136/2 obręb Orłowo, gmina Inowrocław"
Ogłoszenie
o konkursie na przyznanie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego