Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
informacja o wydaniu decyzji znak OSR.6233.34.2023 z 27 października 2023 r. zezwalająca firmie TRANSPORT KRAJOWY Patryk Smigiel na zbieranie odpadów na działkach ewidencyjnych nr: 105/1 i 105/2 w m. Wonorze, gm. Dąbrowa Biskupia
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.34.2023 z 27 października 2023 r. udzielająca Patrykowi Smigiel prowadzącemu działalność pn. TRANSPORT KRAJOWY Patryk Śmigiel z siedzibą w m. Wonorze 21, 88-133 Dąbrowa Biskupia, o numerze NIP 5562209819, zezwolenia na zbieranie odpadów
Archiwum
Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 27 października 2023 r. o wydaniu firmie Admiral Development Sp. z o.o. Sp.k. decyzji stwierdzającej wygasnięcie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na dz. nr 97 w m. Broniewice, gm. Janikowo, które zostało udzielone decyzją Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.10.2021 z 24 stycznia 2022 r., z późniejszymi zmianami.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.35.2023 z 27 października 2023 r. stwierdzająca wygasnięcie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działce nr 97 w m. Broniewice, gm. Janikowo, udzielonego Admiral Development Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul.Maratońskiej 3A/3 w Poznaniu, decyzją znak OSR.6233.10.2021 z 24 stycznia 2022 r.
Archiwum
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZUZ.5.4210.209.2023.AOC z 17 października 2023 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu ziemnego rybnego, zlokalizowanego na terenie dz. nr 36 w m. Balin, gm. Inowrocław.
Archiwum
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZUZ.5.4210.339.2023.AOC z 9 października 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Archiwum
Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 11 października 2023 r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania firmie Admiral Development Sp. z o.o. Sp.k. decyzji stwierdzającej wygaśniecie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na dz. nr 97 w m. Broniewice, gm. Janikowo, które zostało udzielone decyzją Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.10.2021 z 24 stycznia 2022 r. zmienione decyzją znak OSR.6233.5.2022 z 5 października 2022 r.
Archiwum
Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
Archiwum
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BD.ZUZ.1.4210.212.2023.AM z 5 października 2023 r. udzielająca ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz pozwolenia wodnoprawnego.