Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie Nr 37/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 36/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2020 rok
Zarządzenie Nr 35/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Inowrocławskim
Zarządzenie Nr 34/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia opłat za przewóz w powiatowych przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego
Zarządzenie Nr 33/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursów Facebook na Fanpage Powiatu Inowrocławskiego.
Zarządzenie Nr 32/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Powiat Inowrocławski w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych.
Zarządzenie Nr 31/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Powiat Inowrocławski w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000,00 złotych netto.
Zarządzenie Nr 30/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 19 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 29/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie instrukcji postępowania z korespondencją Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 28/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 27/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 26/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 25/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 lutego 2021 r.
uchylające zarządzenie w sprawie procedury dotyczącej ewidencjonowania korespondencji w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 24/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2021 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Zarządzenie Nr 23/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 22/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Inowrocławiu na kadencję w latach 2021-2024
Zarządzenie Nr 21/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 20/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 19/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 18/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Inowrocławskiego.
Zarządzenie Nr 17/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 5 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 16/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawię powołania członków komisji do odbioru zadania pn. Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 realizowanego na podstawie umowy nr 357/2020 z dnia 23 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 15/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 14/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 13/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2021 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
Zarządzenie Nr 12/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 11/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 10/2021
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.