Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 600/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przejęcia pomieszczeń od Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, oraz ustalenia wykazu zajmowanych pomieszczeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 599/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2024z perspektywą do roku 2028.
Uchwała Nr 598/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 6 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 255 cm, 230 cm, 235 cm, 220 cm, 270 cm i 265 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2577C Bródzki - Bachorce, na dz. nr 49/1 w m. Bachorce, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 597/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 185 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2529C Murzynno - Klepary, na dz. nr 154 w m. Murzynno, gm. Gniewkowo.
Uchwała Nr 596/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie przejęcia pomieszczeń biurowych od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu i przekazania Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu oraz użyczenia pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy alei Ratuszowej 38.
Uchwała Nr 595/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zakupu testów na obecność koronawirusa dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".
Uchwała Nr 594/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2020 rok
Uchwała Nr 593/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 592/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 591/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2020.
Uchwała Nr 590/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania monitorowania projektu pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 589/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 588/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 370 cm i drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 240 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2514C Liszkowo Jaksice, na dz. nr 308/1 w m. Liszkowo, gm. Rojewo.
Uchwała Nr 587/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej.
Uchwała Nr 586/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 585/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 584/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2020 rok
Uchwała Nr 583/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany w uchwale nr 566/2021 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 582/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego w 2021 roku oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji
Uchwała Nr 581/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie nie przyjęcia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok
Uchwała Nr 580/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2020 rok