Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256, ze zm.)

Opis sprawy/zadania

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania.

Trwały zarząd ustanawia się na czas nie oznaczony lub na czas oznaczony. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji.

Państwowym jednostkom organizacyjnym przekazuje się w trwały zarząd wyłącznie grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub pozostające w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, powiatowym jednostkom organizacyjnym oddaje się w trwały zarząd wyłącznie grunty stanowiące własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Powiatu.

Jednostka organizacyjna ponosi opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu w wysokości określonej w przepisach ustawy.

Decyzje o przekazaniu w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym wydaje Starosta, decyzje o przekazaniu w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym wydaje Zarząd Powiatu.

Kogo dotyczy

Państwowe i powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • informację o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego,
  • operat szacunkowy określający wartość nieruchomości

Opłaty

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

1 m-c od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia, za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego gdy decyzja dotyczy gruntów Skarbu Państwa lub do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdy decyzja dotyczy gruntów Powiatu.

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, parter, pokój nr 012
ul. Mątewska 17,
88-100 Inowrocław,

Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
aleja Ratuszowa 38,
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
pokój nr 117a 1 piętro tel. 052 35 92 132

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10293
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020 09:44:00
Data udostępnienia informacji: 09.01.2020 09:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 17.06.2021 12:35:52
Rejestr zmian