Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR LIV/472/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
UCHWAŁA NR LIV/471/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności.
UCHWAŁA NR LIV/470/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w latach 2023, 2024 i 2025.
UCHWAŁA NR LIV/469/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2023 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
UCHWAŁA NR LIV/468/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
UCHWAŁA NR LIV/467/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
UCHWAŁA NR LIV/466/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego w 2022 roku.
UCHWAŁA NR LIV/465/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2023-2037.
UCHWAŁA NR LIV/464/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 rok.