Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 951/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 950/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2022 r. o: przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 949/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu do składania oświadczeń woli w sprawach zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy o przyznanie dotacji na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia oddziału przygotowania wojskowego
Uchwała Nr 948/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza -Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 947/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 946/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 945/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 944/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 943/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w Szkole Podstawowej Specjalnej w Kruszwicy i Specjalnej Branżowej Szkole I Stopnia w Kruszwicy, działających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy wyłącznie w formie elektronicznej.
Uchwała Nr 942/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Więcej niż edukacja" realizowanego z programu Erasmus+.
Uchwała Nr 941/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie wytypowania zadań inwestycyjnych do złożenia przez Powiat Inowrocławski w naborze nr 1/2022/RFRD wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Uchwała Nr 940/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 165 cm rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy na dz. nr 75, obręb Rybitwy, gm. Pakość.
Uchwała Nr 939/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 938/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 937/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 936/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 935/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego.
Uchwała Nr 934/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie oceny i nierekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2022 rok
Uchwała Nr 933/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 932/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029".
Uchwała Nr 931/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 5 drzew, tj. 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 150 cm i 170 cm oraz 3 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 240 cm, 130 cm i 170 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2546C Radłowo - Ludwiniec na działce nr 171, obręb Radłowo