Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

Opis sprawy/zadania

Lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego mogą być przeznaczone do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa oraz informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Osoby wymienione wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli najemca nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa w nabyciu- nieruchomość może być zbyta w drodze przetargu. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego odbywa się za zgodą Rady Powiatu.

Obustronnie podpisany ,,protokół uzgodnień’’ określający warunki sprzedaży lokalu- stanowi podstawę zawarcia stosownej umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywający.

Kogo dotyczy:

Najemcy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, posiadający prawo do lokalu na czas nieoznaczony.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • umowa najmu lokalu mieszkalnego

Opłaty:

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

1 m-c od dnia podpisania przez nabywcę protokołu rokowań.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu parter pokój nr 012
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
aleja Ratuszowa 38
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
pokój nr 117a 1 piętro tel. 052 35 92 132

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9683
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Sprzedaż lokali mieszkalnych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020 15:03:00
Data udostępnienia informacji: 09.01.2020 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 17.06.2021 12:37:36
Rejestr zmian