Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej WIERZCHOSŁWICE1_1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 57 obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo (S-IN-087-01).
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydanbiu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej WIERZCHOSŁWICE 1_2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 41/1 obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo (S-IN-087-02).
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa zakładu STRUGA S.A. w zakresie związanym z instalacją do termicznego przekształcania odpadów polegająca na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów przemysłowych i medycznych zlokalizowanego na terenie części działek 38/1, 37/1 obręb Jezuicka Struga, gm. Rojewo",
Archiwum
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wydania decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak: WIR.V.7821.3.2023.MT z dnia 19 czerwca 2023 r. uchylającej w całości decyzję Starosty Inowrocławskiego Nr 10/2022/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. znak: AB.6740.D.10.2022.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa skrzyżowań ulic: Szymborska - Marulewska - Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej oraz Marulewska - Cegielna wraz z odcinkiem ul. Cegielnej w Inowrocławiu" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 INO 0202A wieża typu MONOBOT M-42 o wysokości całkowitej 43,30 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1/24 obręb 6 w Kruszwicy".
Zawiadomienie
o zamierza wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych*
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Batkowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 132.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/6.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/4.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 178.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 183.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 109.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 185.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 179.
Informacja
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zawiadomienie
o zgromadzonym materiale w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Batkowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 34.
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości położonej w Batkowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 41/1.
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej WIERZCHOSŁAWICE1_2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 41/1 obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo (S-IN-087-02)".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej WIERZCHOSŁAWICE 1_1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 57 obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo (S-IN-087-01)".