Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr XVIII/176/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030
Uchwała Nr XVIII/175/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok
Uchwała Nr XVIII/174/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr XVIII/173/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Inowrocławiu i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr XVIII/172/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2020 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XVIII/171/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
Uchwała Nr XVIII/170/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
Uchwała Nr XVIII/169/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.