Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR XXIX/278/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2030.
UCHWAŁA NR XXIX/277/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 rok.
UCHWAŁA NR XXIX/276/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 r.
UCHWAŁA NR XXIX/275/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
UCHWAŁA NR XXIX/274/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
UCHWAŁA NR XXIX/273/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Inowrocławskim na lata 2021-2027".
UCHWAŁA NR XXIX/272/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2020 r.
UCHWAŁA NR XXIX/271/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
UCHWAŁA NR XXIX/270/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowgo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2020 rok.