Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.)

Opis spawy/zadania

Oddawanie nieruchomości lub jej części w dzierżawę na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, z wyłączeniem przypadków oddawania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, wymienionych w art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po uzyskaniu zgody wojewody w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa lub Rady Powiatu w przypadku nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Zgoda wojewody lub Rady Powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Udostępnienie nieruchomości i zawarcie umowy dzierżawy poprzedzone jest:

  • badaniem stanu prawnego nieruchomości,
  • ustaleniem przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,
  • podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości,
  • ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu,
  • uzyskaniem zgody właściwego organu.

Kogo dotyczy:

Osoby fizyczne lub prawne, które zamierzają wydzierżawić grunty Powiatu Inowrocławskiego lub Skarbu Państwa.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek zawierający aktualne oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów, położenie nieruchomości, powierzchnię dzierżawy, cel dzierżawy,
  • kserokopię aktualnej mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem dzierżawy,
  • w przypadku planowanej inwestycji kserokopia aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości wnioskowanej do dzierżawy,
  • w przypadku wniosku o dzierżawę terenu pod lokalizację obiektu kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

Opłaty:

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Uzależniony jest od stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej i operacie ewidencji gruntów i konieczności zachowania obligatoryjnych terminów przewidzianych w ustawie.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu parter, pokój nr 012
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
aleja Ratuszowa 38
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
pokój nr 117a 1 piętro tel. 052 35 92 132

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9853
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Dzierżawa nieruchomości
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020 07:54:00
Data udostępnienia informacji: 09.01.2020 07:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 17.06.2021 12:34:43
Rejestr zmian