Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 892/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie informacji za rok 2021 obejmującej: wykonanie budżetu; kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty; wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej
Uchwała Nr 891/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego Raportu o stanie Powiatu Inowrocławskiego za 2021 r.
Uchwała Nr 890/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 135 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2570C Pieranie - Papros, na dz. nr 31 w m. Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia.
Uchwała Nr 889/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 4 drzew, tj. 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 260 cm, 180 cm i 165 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 63/l w m. Skalmierowice, gm. Janikowo oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 240 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin,na dz. nr 62/2 w m. Skalmierowice, gm. Janikowo.
Uchwała Nr 888/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 70 cm i 70 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2539C Słońsko - Olszewice, na dz. nr 79/1 w m. Olszewice, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 887/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.
Uchwała Nr 886/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Uchwała Nr 885/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 884/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 883/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 882/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 881/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnej na rzecz Zespołu Szkół im. Jana Pawia II w Kościelcu, którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 880/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Zostań Omnibusem III".
Uchwała Nr 879/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 878/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Uchwała Nr 877/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.
Uchwała Nr 876/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 875/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.