Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1327/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego - samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter o nr rejestracyjnym CIN7C22, rok produkcji 2005, stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego, będącego w użytkowaniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy na rzecz Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Uchwała Nr 1326/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1325/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
zmieniająca uchwałę nr 1300/2024 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.
Uchwała Nr 1324/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1323/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1322/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku
Uchwała Nr 1321/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 r.
Uchwała Nr 1320/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 1319/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie informacji za I kwartał 2024 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 1318/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Uchwała Nr 1317/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1316/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1315/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1314/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie przejęcia pomieszczeń mieszczących się w budynku w Jaksicach przy ul. Sportowej 4 od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu i przekazania do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1313/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 r.
Uchwała Nr 1312/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku.
Uchwała Nr 1311/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1310/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Średniej 9.
Uchwała Nr 1309/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Marulewskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1308/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1307/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 r
Uchwała Nr 1306/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok
Uchwała Nr 1305/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. ,,Connect by paper-piane. Let's share cultural values into sustainable world!" realizowanego w ramach programu Erasmus+
Uchwała Nr 1304/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 1303/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2024 rok