Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 678/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w formule "zaprojektuj i wybuduj".
Uchwała Nr 677/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 676/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Inowrocławski Miastu Inowrocław pomieszczeń z przeznaczeniem na siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr 675/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 11 drzew, tj. 2 drzew gatunku wierzba pospolita o obwodach pni 152 cm i 260 cm, drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 88 cm, 2 drzew gatunku modrzew europejski o obwodach pni 90 cm i 140 cm, 2 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 75 cm i 58 cm, 3 drzew gatunku topola czarna o obwodach pni 120 cm, 290 cm i 202 cm oraz drzewa gatunku topola szara o obwodzie pnia 180 cm, rosnących na dz. nr 1/2 (obręb 2, arkusz 321) przy ul. Józefa Krzymińskiego 8 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 674/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 673/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 672/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Uchwała Nr 671/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 670/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 669/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 668/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 667/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 666/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawia II w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 665/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 664/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 663/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 662/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2020 rok.
Uchwała Nr 661/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 660/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 659/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól im. Jana Pawia II w Kościelcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na zakup umundurowania dla uczniów w ramach Programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe"
Uchwała Nr 658/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok
Uchwała Nr 657/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 656/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 655/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 654/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Uchwała Nr 653/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 652/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 651/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 650/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.