Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu na wniosek właściciela pojazdu wydawany jest wtórnik dowodu po:
- sprawdzeniu terminu następnego badania technicznego pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w przypadku braku informacji w tej ewidencji, po przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu,
- złożeniu stosownego oświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego,
2. W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne wpisy o terminie następnego badania technicznego pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
- oddaniu zaświadczenia o pozytywnym wyniku badań technicznych pojazdu z adnotacją określającą kolejny termin badania, jeżeli w adnotacjach dowodu rejestracyjnego brak jest wpisu o aktualnym terminie,

3. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność na wniosek właściciela pojazdu wydaje się jego wtórnik / nowy dowód / po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
- sprawdzeniu terminu następnego badania technicznego pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w przypadku braku informacji w tej ewidencji, po przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.
Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo, albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
DO WGLĄDU!

a) dokument tożsamości:
- dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego,
- w przypadku cudzoziemca:
. wiza Schengen lub wiza krajowa,
. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
. karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
. dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
. karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
b) polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.
*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11119
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: wtórnik dowodu rejestracyjnego lub jego wymiana
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 13:40:11
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 13:40:11
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2022 14:10:16
Rejestr zmian