Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1031/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1030/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1029/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1028/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku gen. Władysława Sikorskiego w Powiecie Inowrocławskim w 2023 r.
Uchwała Nr 1027/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr 1026/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Dworcowej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1025/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1024/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie informacji za IV kwartał 2022 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 1023/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Inowrocławskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok
Uchwała Nr 1022/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.
Uchwała Nr 1021/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne i kursy zawodowe oraz wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 1020/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 1019/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2022 rok
Uchwała Nr 1018/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu, na cele budowlane.