Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 222/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I LO im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów" realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Uchwała Nr 221/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Inowrocławskiego, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu
Uchwała Nr 220/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2019/2020.
Uchwała Nr 219/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz zakup i montaż oświetlenia i wykładziny w pracowniach szkolnych w ramach projektu pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.
Uchwała Nr 218/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania i monitorowania projektu pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 217/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 216/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 215/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 214/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Centrum Terapii SENSUO Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.
Uchwała Nr 213/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku klon zwyczajny, rosnącego w pasie drogi powiatowej 2539C Słońsko - Olszewice, na dz. nr 79/1 w m. Olszewice, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 212/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 211/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Krystynie Fedde zatrudnionej na stanowisku specjalisty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 210/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2019 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 209/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2019 r.
Uchwała Nr 208/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2019 r.
Uchwała Nr 207/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Jackowi Krzyżanowskiemu zatrudnionemu na stanowisku starszego referenta ds. płac i spraw socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 206/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Barbarze Dubieckiej zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 205/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Małgorzacie Pawlikowskiej zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego w Powiatowym Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 204/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Jarosławowi Jasińskiemu zatrudnionemu z dniem 1 września 2019 r. na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 203/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Marcinowi Woźniakowi pełniącemu obowiązki dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 202/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Tomaszowi Tschurlowi zatrudnionemu z dniem 1 września 2019 r. na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Uchwała Nr 201/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Krystynie Grzelak zatrudnionej na stanowisku referenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Uchwała Nr 200/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Renacie Wesołowskiej zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Uchwała Nr 199/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Annie Olszewskiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracji w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 198/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Karolinie Śmiejkowskiej zatrudnionej na stanowisku pomocy administracyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 197/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Małgorzacie Kowalewskiej zatrudnionej na stanowisku dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 196/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Piotrowi Kendzierskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 195/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Magdalenie Krazińskiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 194/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Wioletcie Grzelak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 193/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Małgorzacie Głowackiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 192/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Teresie Jankowskiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 191/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Donacie Błaszak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 190/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Uchwała Nr 189/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Uchwała Nr 188/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Uchwała Nr 187/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Uchwała Nr 186/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Uchwała Nr 185/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Uchwała Nr 184/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.