Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęInformacja
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Archiwum
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 115/2022 dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 169/14, 169/18 obręb Batkowo, gmina Inowrocław".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inwrocławskiego o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 289 obręb 6 przy ul. Solnej w Inowrocławiu", złożonym przez inwestora EUROPROJEKT GAMMA SALLER POLBAU Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wyścigowa 56C, 53-012 Wrocław"
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej INOWROCŁAW II na terenie działki o numerze ewidencyjnym 61/7 obręb Gnojno, gmina Inowrocław".
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 139/24
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na terenie dz. nr ewid. 147/86 położonej w Janikowie, obręb 2 m. Janikowo, gm. Janikowo".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 50/2023 dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej - elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1 MW [ETAP I] wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 7/3 obręb Kępa Kujawska,gmina Gniewkowo".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej - elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1 MW [ETAP II] wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 7/3 obręb Kępa Kujawska, gmina Gniewkowo".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa instalacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy wraz z systemem zabezpieczeń przeciwwybuchowych ciąg zasilania kotła biomasą oraz mieszanka biomasy z węglem dla Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A. przy ulicy Fabrycznej 4 w Inowrocławiu na terenie działek o numerach ewidencyjnych 8/2, 8/5, 9/2, 9/3 [obręb 8, arkusz 107] oraz 3/5, 4/2, 4/4, 5/2, 5/4,6/1,6/3,7/1, 7/2, 8/2, 9/4, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/1, 16/2, 16/3, 19/1 [obręb 8, arkusz 108]".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowości Janowice".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa instalacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy wraz z systemem zabezpieczeń przeciwwybuchowych ciągu zasilania kotła biomasą oraz mieszanką biomasy z węglem dla Zakładu Produkcyjnego w Janikowie CIECH Soda Polska S.A., ul. Przemysłowa 30, 88-160 Janikowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1/36, 1/40, 1/42, 1/44, 1/47, 1/49, 1/68, 1/69, 1/79, 1/81, 1/82, 1/84, 1/86 położonych w Janikowie, obręb 8 m. Janikowo, gm. Janikowo".