Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR XLV/405/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie utworzenia linii komunikacyjnej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
UCHWAŁA NR XLV/404/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego I kadencji.
UCHWAŁA NR XLV/403/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie odrzucenia stanowiska Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego "Forum - Oświata" w Bydgoszczy wyrażonego w opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałe w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęćjest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zocznej, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapetów pedagogicznych i doradców ...
UCHWAŁA NR XLV/402/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
UCHWAŁA NR XLV/401/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
UCHWAŁA NR XLV/400/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022-2037.
UCHWAŁA NR XLV/399/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok.