Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy. Wydane jest ono na okres 3 lat, jednak nie dłużej niż okres ważności krajowego prawa jazdy.

Do wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy dołącza się:

- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,
mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i
przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi
włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna
być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku
fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim
przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności
osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,
która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy
zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni
widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o
przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową
zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
- kserokopia posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ,
- dowód uiszczenia opłaty.

DO WGLĄDU

-dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerem ewidencyjnym.


*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592222, 52 3592274.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4705
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011 11:55:52
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011 11:55:52
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2021 13:56:55
Rejestr zmian