Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1245/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2024 r.
Uchwała Nr 1244/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Pani Alicji Aleksander pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy domowej
Uchwała Nr 1243/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2568C Sikorowo - Kruszwica, na dz. nr 217 w m. Łojewo, gm. Inowrocław
Uchwała Nr 1242/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego dwupniowego drzewa gatunku wiąz szypułkowy, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2368C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie, na dz. nr 26/3 w m. Leszcze, gm. Złotniki Kujawskie
Uchwała Nr 1241/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Inowrocławskiego do komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych
Uchwała Nr 1240/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ulicy Tadeusza Kościuszki
Uchwała Nr 1239/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu przekazania organowi dotującemu informacji o planowanej liczbie uczniów przez Kujawskie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Uchwała Nr 1238/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1237/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2023 rok
Uchwała Nr 1236/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół GastronomicznoHotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z· realizacją 'projektu pn. ,,Portugalia-:-Zagraniczne praktyki zawodowe naszą inwestycją w przyszłość" realizowanegow ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
Uchwała Nr 1235/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1234/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 1233/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 1232/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 1231/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 1230/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na Iata 2024-2037
Uchwała Nr 1229/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok
Uchwała Nr 1228/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 rok
Uchwała Nr 1227/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie przejęcia oraz przekazania pomieszczeń Powiatowemu Urzędowi Pracy w Inowrocławiu, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1226/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2024 r. oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji
Uchwała Nr 1225/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. ,, Praktyki zawodowe w Portugalii - nasza przyszłość jest w naszych rękach" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
Uchwała Nr 1224/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. ,,Our future in Europe" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
Uchwała Nr 1223/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkól prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. ,,Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV"
Uchwała Nr 1222/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Weroniki Piskadło, nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1221/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Weroniki Matyjasik, nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1220/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie powołania dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1219/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, nagłośnieniowego, AGD i RTV do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1218/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Zakup mebli, łóżek, materaców i lamp do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1217/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 listopada 2023 r.
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1216/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 listopada 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.