Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 118/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 117/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Uchwała Nr 116/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 115/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 114/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Uchwała Nr 113/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 112/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
zmieniającego uchwałę Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Erasmus+.
Uchwała Nr 111/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych.
Uchwała Nr 110/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 109/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 108/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 6 drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 140 cm, 110 cm, 155 cm, 110 cm, 155 cm i 175 cm oraz drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 165 cm, rosnących w pasie drogi powiatowej 2401C Mokre - Krzekotowo - Pakość, na dz. nr 198/1 przy ul. Mogileńskiej w Pakości.
Uchwała Nr 107/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 270 cm, rosnącego w pasie drogi powiatowej 2559C Janikowo - Kołuda Mała, na dz. nr 98 przy ul. Ustronie w Janikowie.
Uchwała Nr 106/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 105/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Uchwała Nr 104/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 103/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 102/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Uchwała Nr 101/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 100/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok
Uchwała Nr 99/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I kwartał 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.