Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • kopia dokumentu nabycia prawa użytkowania wieczystego,
  • aktualny odpis z księgi wieczystej.

Opłaty:

Zwolnione z opłat.

Opis zadania/sprawy

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, za zgodą Wojewody Kujawsko-Pomorskiemu. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi wnioskodawca.

Termin załatwienia sprawy:

2 miesiące od dnia otrzymania zgody wojewody na sprzedaż

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, parter, pokój nr 012
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
aleja Ratuszowa 38
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
pokój nr 117a, 1 piętro., tel. 052 35 92 132

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10632
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020 14:48:00
Data udostępnienia informacji: 09.01.2020 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 17.06.2021 12:32:50
Rejestr zmian