Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 791/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 790/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 182/2015 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu jako jednostki uprawnionej do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień na zakup oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 789/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie przeznaczenia przekazanych pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 38 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 788/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV.
Uchwała Nr 787/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2022 r.
Uchwała Nr 786/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 785/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w trybie przeniesienia pracownika samorządowego.
Uchwała Nr 784/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 783/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ilony Michalak, nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 782/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 781/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 780/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 779/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu, dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Uchwała Nr 778/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2022 r. oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Uchwała Nr 777/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 776/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 775/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 774/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 773/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022 - 2037
Uchwała Nr 772/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok
Uchwała Nr 771/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy, urządzenia towarzyszące i sieciowe oraz oprogramowanie do pracowni szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 770/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
Uchwała Nr 769/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie nie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 768/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 767/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 766/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.