Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR LVI/492/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2023 roku.
UCHWAŁA NR LVI/491/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2023 roku.
UCHWAŁA NR LVI/490/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu oraz wchodzących w jego skład szkół poprzez zmianę ich siedziby.
UCHWAŁA NR LVI/489/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
UCHWAŁA NR LVI/488/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2022.
UCHWAŁA NR LVI/487/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2022.
UCHWAŁA NR LVI/486/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2023 - 2037.
UCHWAŁA NR LVI/485/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 rok.
UCHWAŁA NR LVI/484/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2022 rok.
UCHWAŁA NR LVI/483/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
UCHWAŁA NR LVI/482/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego wotum zaufania.