Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR II/17/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych za okres 2023/2024
UCHWAŁA NR II/16/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych
UCHWAŁA NR II/15/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR II/14/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
UCHWAŁA NR II/13/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2023 roku zadań ujętych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2027"
UCHWAŁA NR II/12/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie ustalenia szcegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2023 rok z realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2027"
UCHWAŁA NR II/10/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2024-2037
UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok
UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR II/7/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR II/6/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR I/5/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR I/4/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR I/3/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie wyboru Starosty Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR I/2/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR I/1/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego