Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektonicznobudowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Rojewo od km 7+890,87do km 9+544,33zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid.: 96, 123, 119, 115, 104/2, 104/1, 100/1,109,31/1,105/1 obr. Płonkowo, gm. Rojewo."
Zawiadomienie
zgromadzonym materiale w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej ewidencyjnie jako działka 132, położonej w Batkowie
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej ewidencyjnie jako działka 18/2, położonej w Batkowie
Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
o wyniku przetargu przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 38
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 774/19
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 853/19
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 770/19
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 760/19
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie Ns 867/23
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie Ns 869/19
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. "Montaż instalacji radiokomunikacyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi sieci T-Mobile numer: 35942 GBY_KRUSZWICA_RYNEK7 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 189/1 obręb 2 w Kruszwicy" prowadzone z wniosku inwestora T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, reprezentowanego przez ustanowionego pełnomocnika Bartłomieja Sarleja.
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inwrocławskiego informujące o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. ""Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Rojewo od km 7+890,87 do km 9+544,33 zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid.: 96, 123, 119, 115, 104/2, 104/1, 100/1, 109, 31/1, 105/1 obr. Płonkowo, gm. Rojewo"
Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenieArchiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego DOM W ŻURAWKACH 4 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 93/1 obręb Rejna, gmina Dąbrowa Biskupia".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Przebudowa instalacji radiotelekomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. GBY_INOWROCLAW_SIENKIEWICZA484_5907 zlokalizowanej na wieży kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu przy alei Henryka Sienkiewicza 48 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 109/24".
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 764/19
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 772/19
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 762/19
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 766/19
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: "Budowa placu składowo - postojowego wraz z odwodnieniem w ramach zabudowy zagrodowej na działkach o numerach ewidencyjnych 26/9, 26/6 i 26/14 położonych w obrębie Chełmiczki, gmina Kruszwica".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego z 4 października 2023 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś - Rojewice".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dla inwestycji pn. "Rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN-15kV zlokalizowanej na terenie działek nr ewid.: 8, 1 obręb Liszkowo gm. Rojewo; dz. nr ewid.: 17197/7,175,17197/8,17197/11, 59/1, 63/10, 63/11 obręb Liszkowice gm. Rojewo; dz. nr ewid.: 236/4,233/2,211/2, 199/2, 199/1,20017, 193/1, 193/2, 184/9,265, 167, 7/12, 11/3, 11/1, 11/2, 10/1, 10/2, 12/3, 12/8, 14, 12/6, 13, 17/3, 238, 18/1, 23, 24, 18/2, 41/1, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 46, 37/1, 49, 35/2, 50, 51/2, 52, 55/2, 58/2, 262, 254, 248, 244, 249, 250, 241, 242 obręb Stara Wieś gm. Rojewo; dz. nr ewid.: 65/1,26/1 obr. Jezuicka Struga gm. Rojewo."