Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem dołącza się w przypadku:

Wydanie prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia dot. nauki jazdy, składa do organu wydającego prawo jazdy / zgodnie z miejscem zamieszkania / następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z oświadczeniem,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (nie dotyczy to prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T),
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy ( dot. osoby która nie ukończyła 18 lat, a zamierza posiadać prawo jazdy kat. AM,A1,B1,T),
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium RP albo zaświadczenie, że studiuje na terenie RP co najmniej od 6 miesięcy.

Na podstawie ww. dokumentów, organ wydający prawo jazdy, generuje w systemie teleinformatycznym, profil kandydata na kierowcę i przekazuje hasła dostępowe do profilu osobie przystępującej do szkolenia. Kandydat na kierowcę udostępnia kod dostępu do profilu ośrodkowi szkolenia w którym zamierza odbyć szkolenie dot. nauki jazdy. Po zakończonym szkoleniu, kandydat na kierowcę, udostępnia kod dostępu do profilu ośrodkowi egzaminacyjnemu.

Wysłanie do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zamówienia na wytworzenie prawa jazdy uzależnione jest od:

  • otrzymania od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego,
  • otrzymania od osoby dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592222, 52 3592274.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4923
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy oraz rozszerzenie posiadanych uprawnień
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011 11:47:44
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011 11:47:44
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2021 13:58:13
Rejestr zmian